FAQ - vanliga frågor och svar....

Fråga: Jag försöker registrera uppgifter på min båt, men uppgifterna "fastnar" inte och innehållet förblir tomt! Vad gör jag för fel? Svar: När du har fyllt i information måste du på varje enstaka flik gå längst ned och spara uppgifterna - klicka på den gröna rutan "SPARA UPPGIFTER" som finns nederst på varje flik.
Fråga: När jag har registrerat mig, får jag inget mail med lösenord. Vad gör jag? Svar: Kolla ditt spamfilter, om detta mail finns där. Om det inte finns där - se "KONTAKTA OSS"
Fråga: Jag är inte van vid datorer och skulle behöva lite hjälp och tips om hur man lägger in uppgifter - vart vänder jag mig? Svar: Svenskt Båtregister är obemannat. Försök följa instruktionerna och läs här på FAQ. Finner du ingen lösning, se "KONTAKTA OSS".
Fråga: Vad är vitsen med Svenskt Båtregister? Svar: Vitsen är att borga för trygghet och möjliggöra godtrosförvärv, då ägaren till en båt kan definieras i ett register. Köper du en stulen båt, lär den knappast vara registrerad på säljaren. Be därför om en PDF-utskrift med all information om båten - där framgår skrovnummer, motornummer och drevnmmer. Vidare möjliggör registret för försäkringsbolag och polis att lättare identifiera en båt som blivit stulen och återfinnes.

 

Fråga: Jag har en förfrågan om en båt som har ett äldre registreringsnummer (t.ex. ABC12). Min fråga gäller ägaruppgifter. Vart vänder jag mig? Svar: SBR är ett frivilligt register och därmed inte officiellt. Uppgifter i registret lämnas inte ut till allmänheten. Du kan dock vända dig till Riksarkivet i Marieberg som har en kopia på det tidigare statliga båtregistret. Din förfrågan görs per e-mail: riksarkivet@riksarkivet.ra.se. Det går inte att få någon information per telefon. Observera att detta register lades ned 1993 så informationen kanske inte alltid är så aktuell idag.

 

Fråga: Jag har en förfrågan om en båt som har ett äldre registreringsnummer (t.ex. ABC12). Min fråga gäller om båten är stulen eller ej. Vart vänder jag mig? Svar: På SBR:s websida kan båtägare anmäla att båten är stulen - börja med att se under fliken "STULNA BÅTAR". Om detta inte ger något resultat kan du lämpligast kontakta Larmtjänst på telefon 08-522 784 00.

 

Fråga: Kan detta register bli statligt och därmed användas i annat syfte? Svar: SBR är ett frivilligt båtregister och är därmed inte officiellt. Eftersom det är frivilligt omfattas det heller inte av Datalagen och dess regler om handhavande av register. Skulle registret i framtiden bli ett statligt register kommer alla båtägare i god tid att informeras om detta.

 

Fråga: Är detta register offentligt och kan läsas av myndigheter, försäkringsbolag och polis? Svar: Registret är helt frivilligt och slutet. Är du Båtägare VIP kan du själv att göra det synligt för försäkringsbolag och polis, genom att nyttja PDF-tjänsterna. Du kan då själv skicka iväg ett dokument över din båt med valfritt innehåll till försäkringsbolag eller polis. Om SBR blir kontaktade av Larmtjänst, SSRS, eller försäkringsbolag angående en upphittad båt, tar SBR kontakt med båtägaren som i sin tur får kontakta aktuell myndighet, eller företag.

 

Fråga: Vem ansvarar för riktigheten i informationen som är inlagd i Svenskt Båtregister? ?  Svar:  Det är exakt samma förutsättning som i tidigare register, nämligen att uppgiftslämnaren ansvarar för riktigheten. Det ligger ju i hans egna intresse att alla uppgifter är korrekta.

 

Fråga: Jag skall köpa en båt och säljaren säger att den är registrerad i Svenskt Båtregister?...   hur vet jag att den inte är stulen och i efterhand registrerad?  Svar: Börja med att kontakta Larmtjänst för att få information om att båten inte är stulen (telefon: 08-522 784 00). Be också att få information av säljaren om tidigare ägare och kontakta denne. Bra är också att be att få en PDF-utskrift med all information i SBR och kontrollera sedan skrov-/motornummer gentemot polis och försäkringsbolag.

 

Fråga: Jag har sålt båten - kan jag överföra informationen till den nya ägaren? Han vill ju också ha båten fortsatt registrerad!  I samband med överlåtelse av din båt, överlåter du också din profil hos SBR. Du raderar då alla dina egna uppgifter och fyller istället i köparens namn, nummer, e-mail etc under "din profil" och meddelar köparen dessa uppgifter tillsammans med lösenord för inloggning. Köparen kan sedan ändra lösenord och har på så vis tagit över båten i SBR och dess SBR-nummer. Köper du en ny båt, så lägger du enkelt upp en ny profil på dig själv och lägger upp din  nya båt.