Svenskt Båtregister - För din egen säkerhet!

 

Vad är Svenskt Båtregister (SBR) 
 
Svenskt Båtregister (SBR) är ett internetbaserat båtregister där du som båtägare själv lägger in alla uppgifter om din båt direkt i registret. SBR är inte enbart ett vanligt register, utan erbjuder även många användbara tjänster till båtägaren.

Båtägare BAS är gratis och man får då tillgång till t.ex. loggbok, kassabok, dokumenterad märkning och kännetecken, ladda bilder, samt uppmärksamma stulen båt.

Båtägare VIP har upphört!

Se detaljerad beskrivning under fliken 'Så fungerar det'.

 

GDPR - personuppgifter

Svenskt Båtregister (SBR) välkomnar den Allmänna Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Förordningens syfte ät att stärka rättigheterna för personer vars personuppgifter registreras och behandlas. För SBR gör detta ingen skillnad, eftersom största sekretess fortfarande tillämpas med de uppgifter som finns i registret. Inga uppgifter lämnas ut till tredje man.

SBR behöver vare sig tillstånd eller göra anmälan till Datainspektionen, eftersom uppgifterna i registret baserar  sig på båtägarens egna inskrivna frivilliga uppgifter och har därmed gett sitt samtycke till registerhållningen. Båtägaren kan när som helst ändra, eller helt ta bort dessa uppgifter i SBR. Det är alltså inte SBR som aktivt har upprättat innehållet i registret.

 

 

.

 

Historik och syftet med SBR

 

Statens obligatoriska båtregister lades ned 1993. Vissa reagerade mycket negativt på detta, eftersom registret innebar en viss trygghet när det gällde båtägandet vid köp och försäljning, samt möjliggjorde hjälp ifrån polis och försäkringsbolag vid stöld. Därför uppkom det frivilliga båtregistret som kom att förvaltas av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF (SSF Båtregister) som finansierades av försäkringbolagen.  

Vikten av ett båtregister är mycket stort - under t.ex. år 2002 kunde SSF Båtregister bidra till att stulna eller försvunna båtar till ett värde av över ca 12 miljoner kronor kunde identifieras och ägarna kunde få tillbaka sina stulna eller försvunna båtar. Många av dessa båtar skulle aldrig ha identifieras, om de inte hade varit registrerade. Registret gjorde också stor nytta vid olika typer av sjöräddning när t.ex. båtar som slitit sig och kommit på drift hittades och ägaren kunde via registret kontaktas.

Ett register har också en kriminalitetsförebyggande effekt. När ägaren till en båt lätt kan identifieras blir båten helt enkelt mindre intressant att stjäla.

Dessvärre visade det sig att SSF Båtregister var alltför kostsamt och lades därför ned under 2003.

Utformningen av Svenskt Båtregister (SBR) baserar sig på idéer uppkomna på möten med  SSF i samband med denna nedläggning. Vårt motto var att få fram ett register som är kostnadseffektivt och som på bästa sätt verkar för båtägarens säkerhet.

Det handlar främst om tre områden; Att äga något dyrbart utan att detta finns dokumenterat, inger en osäkerhet angående äganderätten. Att en båt är registrerad ökar möjligheten till att göra ett godtrosförvärv, dvs att kunna förvissa sig om att båten man köper inte är stulen. Slutligen är en av målsättningarna att förenkla identidieringen av en upphittad båt. SBR har ett system där man dokumenterar en egen individuell märkning med text och bild, vilket underlättar identifieringen.

Det finns många riktigt bra märkningssystem på marknaden som SBR kan lovorda. SBR:s märkningssystem konkurrerar inte med dessa mer sofistikerade system (t.ex. GPS-baserade system), utan skall snarare ses som ett komplement. SBR:s märkningssystem kan man kanske se som det enda rimliga märkningssystemet för de båtar som inte betingar så högt penningavärde på marknaden. Vissa av dessa båtar är kanske inte ens försäkrade! Men även de riktigt stora båtarna kan givetvis nyttja SBR:s märkningssystem. Oftast i kombination med ett mer påkostat märkningssystem.

Vi hoppas att ni får stor användning och glädje av Svenskt Båtregister (SBR)!

Med vänlig hälsning

Svensk Registerhantering