Så här enkelt fungerar det...

Klicka på NYREGISTRERING och fyll i alla uppgifter som efterfrågas. Klicka sedan på knappen "Registrering"
Du kommer nu att få ett e-mail med ditt lösenord.

Klicka därefter på LOGGA IN och fyll i din e-mailadress och ditt erhållna lösenord. Detta kan du senare ändra i din profil.
Klicka på "LÄGG TILL BÅT" (i redigera-läge kan du när du vill lägga till eller ändra på dina uppgifter - välj mellan visa-läge och redigera-läge på varje flik). Klicka på flik efter flik - fyll i så mycket du vill om din båt...  bilder kan du ladda ned och sortera under respektive kategori, där de hör hemma (märkning och kännetecken är t.ex. en viktig kategori).

KOM IHÅG ATT TRYCKA "SPARA/UPPDATERA UPPGIFTER" LÄNGST NED PÅ VARJE FLIK
(annars ligger inte dina uppgifter kvar).


Dessa är tjänsterna hos SVENSKT BÅTREGISTER?

Båtägare BAS (GRATIS!):

1) Har du redan ett registreringsnummer (ABC12) från det tidigare registret, så kan du behålla detta även i det nya registret.
Du kommer nu även att få ett nytt unikt registreringsnummer i SBR-serien (SBR-xxxxxxx).

2) Du får en egen levande portal hos SVENSKT BÅTREGISTER, där du mycket enkelt lägger in frivillig information som har med din båt att göra, t.ex. båtuppgifter, motoruppgifter, serienummer, försäkringsuppgifter, gjord märkning, övriga kännetecken, hålla ordning på licensnummer för radio och VHF, samt vaktpass i hamnen. Sist, men inte minst, så kan du ladda upp mängder med foton på din båt och länka dessa till olika kategorier!

3) Du avgör själv vilka uppgifter som skall vara offentliga och göras tillgängliga för försäkringsbolag och polis (se "Anmäl stulen" nedan).

4) Kassabok - här har du koll på dina utgifter år efter år.

5) Loggbok - gör noteringar om intressanta resmål och händelser under sommaren. Foton kan laddas upp och länkas till loggboken.

6) Anmäl stulen - din båt listas på SVENSKT BÅTREGISTER som anmäld stulen (där du skräddarsyr den information som skall vara officiell).

Båtägare VIP har upphört!


 

 

 

 

 

 

Vi hoppas att ni får stor användning och glädje av SVENSKT BÅTREGISTER  - (SBR) !

Med vänlig hälsning,
Svensk Registerhantering